זרקור על

הפסגה מהווה מוקד ידע לצוותי ההוראה ועל מנת לקדם ולייעל את תהליך העשרת צוותי ההוראה, הפסגה מנגישה ידע בצורה ממוקדת וחדשנית על נושאים רלוונטיים.

הפסגה מציגה בפלטפורמה זו מיקוד תוכני, מהיר, נגיש ורלוונטי לפדגוגיה חדשנית ולסוגיות העולות מהשטח. אתם מוזמנים לקרוא, לבחור ולנווט במציאות המשתנה.