מאמרים ופודקאסטים

מטרתה של פסגה רמת גן לפתח תשתיות ידע עדכניות אשר יתנו מענה לאתגרי הזמן והמערכת ולסייע להנהלת בתי הספר ואגפי החינוך בעיריות רמת גן, אור יהודה, גבעתיים וקריית אונו בגיבוש מדיניות חינוכית ופיתוח מקצועי של צוות ההוראה. על מנת לקדם תהליך צריכה ולמידת תכנים, הפסגה מנגישה ידע הנשען על מחקרים העוזר באיתור צרכים, באבחון גורמים, למידת ידע חדש ובגיבוש הצעות לדרכי התמודדות עם אתגרים הזמן והמערכת.

הפסגה מציגה בפלטפורמה זו מחקרים ומאמרים וקישורים למחקרים ומאמרים המקדמים את הניהול הארגוני והפדגוגי של מוסדות החינוך, ניהול כיתה וכן פיתוח והעשרה אישית של צוותי ההוראה.
את המחקרים אנו בוחרים לפי הערך המוסף אותם הם משיגים הן ברמה הארגונית והן ברמה האישית לכל אחד ואחת.