כשירויות ופרקטיקות

בתקופה הנוכחית כשהעולם משתנה ואי- הוודאות לגבי העתיד הינה חלק מחיינו. כשהעתיד לבוא מאופיין בהרבה סימני שאלה וחוסר ידיעה נראה שגם מערכת החינוך בוחנת מהו המצפן המערכתי לפיו אנו פועלים במטרה לחזק את הרלוונטיות של העשייה החינוכית בעיצוב דמותו של הלומד, מהו תפקיד המורה? מהו האקוסיסטם? מהם המיומנויות להן יזדקק הלומד כדי להתמודד בהצלחה עם אתגרי המחר? ועוד…

כדי לנסות ולענות על שאלות אלה, נדרשת התבוננות וחקירה מעמיקה בבחינת  מגמות העתיד העולמיות המשפיעות עלינו, האתגרים וההזדמנויות שהן מציבות.

מסמך פדגוגיה מוטת עתיד מציין חמישה עקרונות בולטים החוזרים על עצמם בכלל המגמות בארץ ובעולם:

  • פרסונליות,
  • שיתופיות,
  • אי-פורמליות,
  • גלוקליות,
  • תמורתיות ותכלול של זהות וייעוד אישי.

 

עקרונות אלה הם המשמשים את המצפן המערכתי ומהווים את מנופי השינוי הפדגוגי, החברתי והארגוני שאנו חלק ממנו, צועדים בו ומעצבים על פיו את החינוך.

ברוח זו, אנו שואפים לפתח ולהציע לכם מגוון מסלולי פתוח מקצועי המזמנים לאנשי החינוך לתהות, ללמוד,  לפתח, להתנסות  ולשתף בכלים ובפרקטיקות השונות.