פדגוגיה מוטת עתיד

פדגוגית העתיד

"תמורות דרמטיות בתחומי החברה, הטכנולוגיה, הכלכלה, הסביבה והפוליטיקה, מתרחשות בקצב מואץ והופכות את המציאות המוכרת והיציבה לסביבה דינמית וסוערת. במציאות זו תשובות העבר וההווה אינן מספקות מענה לשאלות העתיד. מורכבות הסביבה העתידית והתמורות המהירות המאפיינות אותה, מחייבות היערכות של ארגונים ושל מערכות, ובכללם מערכת החינוך בישראל, לתנאים של חוסר ודאות מתמיד.

 

ארגונים ויחידים נדרשים לפתח מיומנות של חשיבת עתיד, מנגנונים של שינוי והסתגלות מתמדת  וחוסן המאפשר התנהלות בסביבה משתנה וחסרת ודאות. בעולם החינוך נדרשת פדגוגיה המספקת מענה לאתגרים הנגזרים מהמגמות העתידיות ומכשירה את הלומדים לקראת חיים עתידיים בסביבה מורכבת, אי ודאית ורצופת תמורות".

"פדגוגיה מוטת עתיד יכולה להוות מצפן להכוונת החדשנות הפדגוגית במערכת החינוך בכלל ובפעילות אגף מו"פ, ניסויים ויוזמות בפרט. מקבלי החלטות בכל הרמות של מערכת החינוך יכולים להשתמש במגמות, באתגרים, בעקרונות ובהמלצות הנכללות בה כדי למקד ולכוון את פעילותם בתחום החדשנות הפדגוגית".