הנחיות למורי המורים

hdf

אנו שמחים ומודים לכם על היותכם חלק מהקהילה המקצועית של מורי המורים, במרכז פסג"ה רמת גן. מאחלים לכולכם – שנת עבודה שיתופית, פוריה ומאתגרת.

להלן מספר נהלים לעבודה במרכז הפסג"ה שלנו:

הנחיות למורי המורים

דגשים בתכנון מפגשי למידה – אנו מקפידים על חמישה דגשים בתכנון מפגשי למידה איכותיים. נשמח לראות דגשים אלו מופיעים בסילבוס ומיושמים בפועל במהלך המפגשים.

דגשים

 

א. פתיחת ההשתלמות:

 

 • מותנית באישור פדגוגי מהנהלת הפסג"ה ובכך שהמרצה רשום במאגר המרצים.

 • בקשה לפתיחת השתלמות – לאחר קבלת הקישור בדוא"ל ממזכירות הפסג"ה, יש להקליד את בקשת ההשתלמות למערכת ה"תיק תק" (דרך דפדפן אקספלורר), לפני פתיחת ההשתלמות.  הבקשה תכלול: נתוני ההשתלמות, מטרות ההשתלמות, ההנחיות לעבודה, הסילבוס ורשימת המקורות. כולל אוכלוסיית היעד לה מיועדת ההשתלמות ותנאי ההרשמה.

 • רק לאחר אישור הבקשה לפתיחת ההשתלמות ע"י הפסג"ה תפורסם ההשתלמות באתר הפסג"ה לציבור עו"ה, ותיפתח להרשמה.

 

 • תשלום על ביצוע ההשתלמות על מנת, שתקבלו את שכרכם בזמן, על המנחים למלא דו"ח מרצה בפועל. (חשוב לוודא,  שפרטי המנחה הרשומים נכונים, ושחתמתם השנה על טופס התקשרות. על המנחה לדאוג שהדו"חות המלאים יגיעו למזכירה גלית, לאחר מפגש ההשתלמות.

 • רישום המשתלמים להשתלמות חובה על כל המשתלמים להירשם להשתלמות בתוכנת התיק תק. חשוב שהמנחה יוודא זאת במפגש הראשון של ההשתלמות.

 • נוכחות במפגשיםבכל מפגש יש לדאוג שהמשתלמים יחתמו על דף הנוכחות. על המנחה לספור את מספר הנוכחים ולציין אותו על גבי הדף, במקום המתאים. בהשתלמויות בית ספריות, יש להוריד את דף הנוכחות ממערכת התיק תק. את דף הנוכחות עליכם לשלוח לפסג"ה בפקס או בדוא"ל יום לאחר קיום המפגש.

 • שינוי במועדי מפגשי ההשתלמות – על כל שינוי או חריגה מהתאריכים הרשומים בסילבוס יש לידע את מזכירות הפסג"ה מראש.

 • פתיחת השתלמות מותנית ב-20 משתלמים, לפחות.

ב. ניהול ההשתלמות:

  • יש לפתוח סביבת למידה להשתלמות בטרם תחילתה, במודל Moodle (לפתיחה וייעוץ – ניתן לפנות לשירלי סגל טרקיאלטאוב  shirlist@gmail.com ).

  • חשוב! – על מנת שניתן יהיה להזין את המשתלמים למערכת המודל Moodle, יש לוודא במפגש הראשון, שהמשתלמים, ביצעו: א. הרשמה דרך מערכת התיק תק להשתלמות.     ב. ביצעו כניסה ראשונית למערכת עפ"י ההוראות שבקישור. ללא רישום זה, לא נוכל להזין אותם.

 

 • רצוי לשלב בהשתלמות מפגש או שניים בלמידה מרחוק (סינכרוני או א-אסינכרוני).

 

 • בטרם כל מפגש למידה העלו חומרים  / מקורות למידה לסביבת הלמידה של ההשתלמות.

ג. הערכת ההשתלמות:

 • על מנת להשביח את איכות ההשתלמויות, אנו מבצעים תהליך של הערכה ומשוב, על כל ההשתלמויות המתקיימות במרכז הפסג"ה.

 • תאריך העברת המשוב הינו במפגש ההשתלמות הלפני אחרון. הודעה על כך תקבלו בדוא"ל.

 • בקישור שאלון ההערכה לעיונכם (אין למלא טופס זה). תוכלו ללמוד ממנו על מרכיבי איכות בהשתלמות.

  • את טופס המשוב הדיגיטלי יש לבקש מהמשתלמים למלא, לאחר ההפסקה, ולפנות לכך זמן מספק.

  • יש לבקש שיכינו עבור ההשתלמות שלכם שאלון הערכה.

  • תוצאות המשובים יינתנו ע"י רכזת ההערכה אדוה edva_gab@walla.com

ד. סיום וסגירת ההשתלמות:

 • ציונים ודוגמאות עבודה – בתום ההשתלמות רכז הקורס או המנחה צריכים להקליד במערכת ה"תיק תק" את ציוני המשתלמים ולצרף שלוש דוגמאות של עבודות נבחרות. יש לעשות זאת סמוך לסיום ההשתלמות.

 • חשוב לדאוג שכל דפי הנוכחות החתומים יגיעו למזכירות הפסג"ה.

 

 

ה. ייעוץ פדגוגי:

ניתן לקבל ייעוץ ווירטואלי או פנים אל פנים בנושאים בהם אתם מעוניינים בחיזוק או למידה נוספת, הקשורים לתכנון וניהול ההשתלמות או להיבטים פדגוגיים אחרים.

 • לסיוע והכוון פדגוגי תוכלו לפנות אל:

  • יועצת פדגוגית וניהול ידע – אדוה גבאי עפר edva_gab@walla.com

  • רכזת תקשוב פדגוגית – שירלי סגל טרקיאלטאוב  shirlist@gmail.com

  • רכזות הגיל הרך – מיכל קרליץ, נירית אלפי דוד –    michalkarelitz@gmail.com