תפיסת הפיתוח המקצועי

עבודת צוות

מרכז פסג"ה הוא מוסד מקצועי לפיתוח סגלי הוראה במערכת החינוך. המרכז מיועד לתת מענה:

 

מרכז הפסג"ה כמומחה לפיתוח מסגרות למידה מגוונות ושילוב של מתודולוגיות חדשניות בפיתוח מקצועי יתכלל וילווה את תהליכי הפיתוח המקצועי במסגרות השונות. 

בעת הגיבוש והביצוע של התכניות, רצוי וראוי לשלב כוחות פנימיים, אשר להם תרומה סגולית לתהליכים שייבנו.  ניתן להיעזר במפקחת על הפיתוח המקצועי במחוז, בצוות מרכז הפסג"ה ובמוסדות אקדמיים. 

מרכז פסג"ה שותף לעשייה הפדגוגית המקומית ונותן מענה ושירותים רלוונטיים לצורכי הפיתוח המקצועי של צוות המוסד החינוכי.

המרכז הוא אחד המקורות להובלת חדשנות, העמקה וטיפוח ניסיון המצטבר בשדה בשילוב עם תיאוריות יישומיות.

הלמידה והפיתוח המקצועי שמוביל מרכז פסג"ה מותווים באמצעות המבנים והגדרות התפקידים שפותחו במטרה לקדם את עובדי ההוראה.