רישום וניהול קורסים

השתתפות בקורסים המתקיימים במרכז הפסג"ה, מחייבת הרשמה במערכת התיק תק, שתאפשר, מאוחר יותר, גם הכרה בגמול לצורך עלייה בדרגה.