מידע למנחה

אנו שמחים ומודים לכם על היותכם חלק מהקהילה המקצועית של מורי המורים, במרכז פסג"ה רמת גן. 

מאחלים לכולכם – שנת עבודה שיתופית, משמעותית ופורייה