נהלים וטפסים למנחה השתלמות

נהלי דיווח מרצים:

  1. הזמנת מרצה – 15 ימים לפני המפגש (במידה ואותו מרצה מעביר מספר מפגשים ניתן למלא באותה הזמנה) – טופס הזמנת מרצה- פסגה רמת גן
  1. כרטיס דיווח מרצה – לאחר ביצוע המפגש יש למלא פרטי המרצה והמפגש,  להחתים את המרצה בכרטיס דיווח מרצהרכז ההשתלמות יחתום בשורה המיועדת וידאג לשלוח סרוק לדוא"ל pisgarg@gmail.com עבור גלית אסייג.
  1. טופס הסכם התקשרות  – יש למלא באופן חד פעמי לכל אחד מהמרצים בהשתלמות ולשלוח לדוא"ל pisgarg@gmail.com עבור גלית. 
  2. דיווח נוכחות משתלמים – בתום מפגשי השתלמות אשר מתקיימים מחוץ למרכז פסג"ה, יש לשלוח דף נוכחות כולל חתימת משתלמים לדוא"ל pisgarg@gmail.com עבור גלית. 

על מנת להוציא דף נוכחות יש להיכנס למערכת הרשמה וניהול השתלמות (באמצעות דפדפן אקספלורר) עם ת"ז, לחיצה על כניסת מרצה, בחירת ההשתלמות , לחיצת על נוכחות.

כידוע החל מתאריך 01.09.2017 , שנת הלימודים תשע"ח, מערכת המינהלת מתופעלת ומתוחזקת ע"י חברת טלדור.

כצעד הכרחי עלינו לבצע התקשרויות  מחודשות מול כל ציבור המרצים, הכוללת:

  • חתימה על הסכם התקשרות מול טלדור (מצ"ב, וזמין גם באתר המינהלת)
  • צירוף כל המסמכים הנדרשים:

מרצים שכירים:

o        צילום תעודות זהות – כולל ספח, עם כתובת עדכנית.

o        צילום שיק או כל מסמך בנקאי המפרט את פרטי חשבון המוטב.

o        תעודות המעידות על השכלה אקדמאית רלוונטית.

o        תאום מס לחברת טלדור, תיק ניכויים מספר 930866439 – לשנת כספים 2017.

 

מרצים עוסקים מורשים:

o        בנוסף למפורט מעלה למרצים שכירים – יש לצרף(במקום תיאום מס):

o        אישור ניכוי מסר במקור.

o        אישור ניהול ספרים.

 

טלפון התקשרות עם חברת טלדור 08-6776003