מידע למשתלם

צוות מרכז פסג”ה רמת-גן מברך אתכם על הצטרפותכם למסגרות הפיתוח המקצועי. אנו עומדים לרשותך לייעוץ והכוונה בבניית מסלול ההתפתחות המקצועית שלך. ניתן ליצור קשר ולתאם פגישה טלפונית עם הצוות הפדגוגי.

הנחיות רישום למסגרת פיתוח מקצועי:

ההרשמה מתבצעת דרך דפדפן אקספלורר.

שלב 1הזדהות במערכת – הזינו תעודת זהות ב-9 ספרות.

שלב 2  – אישור ועדכון פרטים אישיים:

משתמש קיים  – המערכת תזהה ותציג את כל הנתונים של המשתמש עם אפשרות לשינוי. במידת הצורך, יש לעדכן פרטים אישיים.

משתמש חדש – יש להזין את הפרטים הנדרשים.

שלב 3בחירת הפיתוח המקצועי – המערכת תציג את רשימת הקורסים המגוונת עם אפשרות לשינוי ו/או בחירת הקורס.

שלב 4  – אישור וסיום – המערכת תציג את האישור לקורסים אליהם נרשמתם.ן ובנוסף, תשלח את הפרטים בדוא"ל. קבלת הדוא"ל מהווה אישור לסיום רישום לקורס.

במידה ולא קיבלתם דוא"ל לאישור ההרשמה, הרישום לא נקלט ויש לבצע הרישום מההתחלה.

 

התנהלות במהלך הקורס

נוכחות סדירה – על מנת לקבל הכרה בשעות הלימוד, על כל משתתף בקורס לפיתוח מקצועי להיות נוכח בלפחות  80%  משעות הקורס.

 יש להגיע בזמן ולהשתתף לכל אורך המפגש. במהלך המפגש מועבר דף נוכחות לחתימה ע"י המשתלמים המהווה אישור על השתתפות בו. רק חתימה + מס' ת.ז. בדף הנוכחות, ביום המפגש מהווה אישור להשתתפות.  באחריות המשתלם לוודא חתימה. לא ניתן לחתום בדיעבד.

דף הנוכחות מועבר לרישום מרוכז ולמעקב ביומן ההשתלמות המנוהל בפסג"ה.

  הנחיות ללומדים בקורס דיגיטלי
● בלמידה סינכרונית – השתתפות במפגש תחשב לצורך נוכחות.
● במפגש א-סינכרוני ביצוע המטלות של היחידה יחשב כנוכחות למפגש.      

שינוי במועדי מפגשים – על כל שינוי או ביטול של מפגש, תישלח הודעה במייל. באחריותך להקפיד ולהתעדכן .   

 היעדרויות:

מורה לאחר לידה

עובדת הוראה בשבועיים הראשונים שלאחר הלידה רשאית להיעדר מ- עד 2 מפגשים המתקיימים בשבועיים אלו, בנוסף למותר ולחוקי הפיתוח המקצועי בה היא לוקחת חלק.

עובד הוראה המשרת בשירות מילואים

"היעדרות בשל שירות מילואים– " היעדרות בתקופת לימודים בשל שירות מילואים כהגדרתו בחוק שירות המילואים, התשס"ח-2008

היעדרות משיעורים ודחיית לימודים:

  • עובד הוראה בשירות מילואים המשתתף בתהליך פיתוח מקצועי זכאילהיעדרות של עד 40% משעות הקורס בגין שירות מילואים כנגד אישור רשמי המעיד ששירות המילואים התקיים במועד מפגשי הלמידה. במקרה זה  זכויותיו ישמרו.
  • למען הסר ספק, לא יינתן אישור להכרה בקורס במקרה של היעדרות מעל 40% גם לא בנסיבות שאינן תלויות בשירות מילואים.
  • על עובד ההוראה לפנות באופן עצמאי לרכז הקורס של מסגרת הלמידה הרלוונטית ולדאוג שיסמנו את היעדרותו בתקופת המילואים כמאושרת, בהסתמך על האישור. (מתוך: מדיניות והנחיות לעובדי הוראה במסגרת מסלול "אופק חדש", שנה"ל תש"פ)

עלות הפיתוח המקצועי

 קורס בהיקף 30 שעות- עלות 15 ₪ במזומן בפסג"ה ובאשראי 16.5 ₪.

קורס בהיקף 60 שעות- עלות 60 ₪ במזומן בפסג"ה ובאשראי 31.5 ₪.

 

הגשת מטלות במהלך הקורס ובסיומו

הלומד.ת יהיה שותף פעיל במהלך הקורס ויבצע את כל המשימות הניתנות. מטלת הסכום תוגש במפגש האחרון של הקורס ולא יאוחר מ -10 ימים ממועד סיום הקורס. המטלה היא אישית, משקפת את תהליך הלמידה, במקרים מסוימים תאושר מראש ע"י צוות הפסג"ה הגשה בקבוצה.

את המטלה יש  להגיש בסביבת ה MOODLE   על פי הנחיית משרד החינוך.

מנחה הקורס יבדוק את המטלה ויגיש הערכה ביומן הקורס עד שבועיים ממועד הגשת המטלות על מנת לאפשר סגירת יומן הקורס והעברתו למשרד החינוך לצורך אישור הגמול למשתלם.

מידע אישי – פיתוח מקצועי לאורך השנים

יש להכנס ל"רישום וניהול קורסים". להקליד את מספר  ת.ז. בתחתית הדף תופיע רשימת כל הקורסים שלמדתם בפסג"ה רמת גן בשנים האחרונות.

בירורים בנושא גמולי השתלמות

את הגמולים והאישורים על ההשתלמויות ניתן למצוא בפורטל עובדי הוראה  

  

אנו כאן בשבילך,

צוות פסג"ה רמת גן