רישום להשתלמויות

השתתפות בקורסים המתקיימים במרכז הפסג"ה, מחייבת הרשמה במערכת התיק תק, שתאפשר, מאוחר יותר, גם הכרה בגמול לצורך עלייה בדרגה.

קראו היטב את ההנחיות לפני ביצוע ההרשמה.

 

 

כניסה למערכת ההרשמה להשתלמויות