רכזת תקשוב פדגוגית

מנהל/ת: שירלי טרקיאלטאוב
shirlist@gmail.com
חיים לנדאו 5א רמת גן